Biuletyn Informacji Publicznej Zakłady stwarzające ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej - Informacje o zakładach zwiększonego ryzyka - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach
Ostatnia aktualizacja strony: 01.03.2019, 15:16

Informacje o zakładach zwiększonego ryzyka

Środa, 10 stycznia 2018

Zakłady stwarzające ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej

Zakłady stwarzające ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej

Informacja została przygotowana w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2145).

 Czołowe miejsce w gospodarce powiatu zajmuje przemysł chemiczny, którego głównym przedstawicielem są:

  • Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.– potentat w produkcji nawozów sztucznych zaliczany do Zakładów Dużego Ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej.

Ponadto na obszarze działania komendy (teren powiatu polickiego) są następujące zakłądy stwarzające ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej:

  • Baza Paliw nr 7 Operatora Logistycznego Paliw Płynnych w Trzebieży -  Zakład Dużego Ryzyka,
  • Messer Polska  Sp. z o. o. Oddział Police – Zakład Zwiększonego Ryzyka, 
  • Baza Paliw J&S Energy S.A. Oddział w Stobnie - Zakład Zwiększonego Ryzyka.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakładów o zwiększonym ryzyku z terenu powiatu polickiego.

Lp.

Logo

Adres firmy

Instrukcja postępowania mieszkańców w razie awarii

1.

Znalezione obrazy dla zapytania messer polska

MESSER POLSKA Sp. z o.o.

ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów

Zakład: MESSER POLSKA Sp. z o.o. Oddział w Policach

ul. Jasienicka 7, 72 - 010 Police

http://messer.pl

tel. +48 91 312 13 92

fax +48 91 312 17 99

e-mail: police@messer.pl

Instrukcja

2.

    Znalezione obrazy dla zapytania J&S ENERGY S.A.

J&S ENERGY S.A.

ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa

Zakład: Baza Magazynowa J&S ENERGY S.A. w Stobnie

Stobno 100, 72-002 Dołuje

http://www.mercuria.com/

tel. 91 435 88 98

fax. 91 435 88 99

Instrukcja

 

Kontrole planowe w terenie

Lp

Nazwa obiektu, adres

Planowana data kontroli PSP

1.

MESSER POLSKA Sp. z o.o. Oddział w Policach

ul. Jasienicka 7, 72 - 010 Police

IV kwartał 2018 r.

2.

Baza Magazynowa J&S ENERGY S.A. w Stobnie

Stobno 100, 72-002 Dołuje

IV kwartał 2018 r.

Opracowano według stanu na dzień: 31 grudnia 2017 r.

 Przedłożone zgłoszenia zakładów

Lp.

Nazwa obiektu, adres

Nazwa, siedziby i adres strony internetowej zakładu, numeru telefonu/faksu i dodatkowo adres e-mail

Data przedłożenia zgłoszenia zakładu

1.

MESSER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Maciejkowicka 30
41-503 Chorzów
tel. +48 32 77 26 000
fax +48 32 77 26 115
e-mail: messer@messer.pl

MESSER POLSKA Sp. z o.o. Oddział w Policach
ul. Jasienicka 7, 72 - 010 Police
http://messer.pl
tel. +48 91 312 13 92
fax +48 91 312 17 99
e-mail: police@messer.pl

28.08.2002

30.05.2016 (aktualizacja)

2.

J&S ENERGY S.A.
ul. Piękna 18,
00-549 Warszawa
nr. tel.: 22 335 50 00
nr.fax:  22 335 50 01
e-mail: office@jsenergy.pl

Baza Magazynowa J&S ENERGY S.A. w Stobnie
Stobno 100, 72-002 Dołuje
http://www.mercuria.com/
tel. 91 435 88 98
fax. 91 435 88 99

27.06.2002

24.07.2017 (aktualizacja)

 

Pozytywnie zaopiniowane programy zapobiegania poważnym awariom.

Lp.

Nazwa obiektu

Data

złożenia PZA

pozytywnego zaopiniowania PZA

złożenia zmian do PZA

pozytywnego zaopiniowania zmian
do PZA

1.

MESSER POLSKA Sp. z o.o. Oddział Police

27.07.2004

26.08.2004

30.06.2016

30.07.2016

2.

Baza Magazynowa J&S ENERGY S.A. w Stobnie

27.06.2002

26.07.2002

28.03.2013r.

26.04.2013

 

Informacji w powyższym zakresie udziela:

Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych - tel.: 91 43 16 806

Informacje dotyczące zakładów dużego ryzyka zlokalizowanych w powiecie polickim tj. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. i Baza Paliw nr 7 w Trzebieży Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o. dostępne są na stronie Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.

 

Metadane

Data publikacji : 10.01.2018
Data modyfikacji : 18.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Siwiela
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Siwiela
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Siwiela
©2009-2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL